Registruotis susitikimui
Evelina
Evelina

Dar ir dabar prisimenu jausmą, kuomet supratau, jog noriu būti mokytoja. Nepaprastą jaudulį stovint prieš klasę, lyg bendrautum vienu metu ir su Ateitimi, ir su Dabartimi. Tas smalsumas, o kuo gi taps šie jauni žmonės? Kokie atsiminimai išliks jų širdyse iš mokyklinių laikų? Kaip juose sužadinti meilę žinioms ir žinojimui? Juk mokymasis neužsibaigia uždarius mokyklos duris. Visi šie klausimai nuolatos jaudina ir veda į priekį.

Tikriausiai tas jausmas mane ligi šiol ir palaiko bei stiprina šiame nelengvame kelyje. Tikiu, jog mokytojas turi nepaprastų galių prikelti, įkvėpti, suteikti žinių, esant reikalui paguosti ir priminti, jog „aš galiu, man pavyks“. Šioje mokykloje, kaip niekur kitur, rodos, daug dėmesio yra skiriama asmenybei ir jos formavimuisi. „Mažieji daigeliai“ yra apgobti meile ir nuoširdumu – tai, neabejotinai, duos tik teigiamų rezultatų tiek dabar, tiek ateity.

Registruotis susitikimui
We use cookies

You can choose which types of cookies to accept. Some are always used as they are necessary for the website to function. Read more about Privacy Policy.

We use cookies

You can choose which types of cookies to accept. Some are always used as they are necessary for the website to function. Read more about Privacy Policy.

Your cookie preferences have been saved