Registruotis susitikimui

Kviečiame dirbti Valdorfo klasės mokytoją

Kviečiame dirbti Valdorfo klasės mokytoją.

Esi empatiškas, žingeidus, kūrybiškas, norintis dirbti mokytoju ir pasiryžęs augti kartu su vaikais ir mokykla, nuolat ugdytis ir įgyti Valdorfo pedagogo kvalifikaciją?

Dirbame Valdorfo pedagogikos dvasioje. Puoselėjame visuminį (holistinį) požiūrį į žmogų. Pamokos metu kreipiame dėmesį į vaiko jausmus, valią ir mąstymą. Daug laiko skiriame judesiui, o ryšį su gamta stipriname gryname ore. Mokomės priimti save ir kitus su visomis ypatybėmis. Klasės mokytojas vaikus lydi nuo 1 iki 6–8 klasės. Visi mokytojai dalyvauja kassavaitinėse kolegijose, kuriose sprendžiami mokyklos pedagoginiai ir organizaciniai klausimai.

Svarbu: gebėjimas kurti santykius su vaikais, jų tėvais ir kolegomis;

turėti aukštąjį išsilavinimą;

pedagoginis išsilavinimas ir patirtis būtų privalumas;

papildomos kompetencijos: užsienio kalbų, dailės, muzikos ir kt. – privalumas.

Naujai pradėjusiems dirbti mokytojams suteikiame pedagoginę pagalbą, mentorius, galimybę dalyvauti Valdorfo pedagogikos mokymuose.

Numatomas darbo krūvis nuo 20 iki 36 valandų per savaitę. Darbo užmokestis po bandomojo laikotarpio nuo 1000 eurų neatskaičius mokesčių, bandomasis laikotarpis – 3 mėnesiai.

Mokytojo laukiame jau dabar!

Rašyki, skambinki, siųski savo gyvenimo aprašymą bei parašyki laišką, kodėl norėtum prisijungti prie mūsų: pajuriovaldorfas@gmail.com, tel. 8-678 60231 Indrė.

Read more

Registruotis susitikimui
We use cookies

You can choose which types of cookies to accept. Some are always used as they are necessary for the website to function. Read more about Privacy Policy.

We use cookies

You can choose which types of cookies to accept. Some are always used as they are necessary for the website to function. Read more about Privacy Policy.

Your cookie preferences have been saved